Tại sao Việt Nam cải cách thành công chữ viết, Trung Quốc thì không?Tác giả: Nguyễn …

Tại sao Việt Nam cải cách thành công chữ viết, Trung Quốc thì không?Tác giả: Nguyễn …

Tại sao Việt Nam cải cách thành công chữ viết, Trung Quốc thì không?Tác giả: Nguyễn Hải Hoành Trang nghiencuuquocte.orgTiếng Việt kỳ diệuHai dân tộc Kinh Việt Nam và Hán Trung Quốc (TQ) có nhiều điểm giống và khác nhau. Trong 1000 năm Bắc thuộc, nước ta bị Hán hóa toàn diện, các khác biệt…

Continue reading
TRƯỚC KHI CẬU GIỞ QUYỂN SÁCH KẾ TIẾP RA, THÌ ĐỌC THỬ CÁI NÀY ĐI.Tác giả: Karan____Cậ…

TRƯỚC KHI CẬU GIỞ QUYỂN SÁCH KẾ TIẾP RA, THÌ ĐỌC THỬ CÁI NÀY ĐI

TRƯỚC KHI CẬU GIỞ QUYỂN SÁCH KẾ TIẾP RA, THÌ ĐỌC THỬ CÁI NÀY ĐI.Tác giả: Karan____Cậu đã bao giờ làm được nước ép chanh, chỉ bằng việc nhìn quả chanh không??Không, chắc chắn là không rồi!Vậy điều gì khiến cậu nghĩ chỉ mỗi đọc sách sẽ giúp cậu giải quyết được vấn đề của…

Continue reading
SỐNG CÓ TÌNH CÓ NGHĨA

SỐNG CÓ TÌNH CÓ NGHĨA

1/ Ai tốt với mình thì mình tốt lại, ai giúp mình thì mình nhớ ơn2/ Ai cư xử xấu với mình thì mình nhớ, chứ không làm lại điều xấu với họ. Nếu không, bạn cũng chẳng khác gì với họ3/ Ai yêu mình, thương mình, trân trọng mình thì mình khắc cốt ghi…

Continue reading