“KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN MỘT DÒNG SÔNG”

“KHÔNG AI TẮM HAI LẦN TRÊN MỘT DÒNG SÔNG” 1. Người tốt sẽ được báo đáp, người rất tốt lại thường thiệt thòi, còn người quá tốt thì chỉ có thể gọi là n.g.u. 2. Hẹn ai quá 2 lần mà họ vẫn không đồng ý gặp, đừng hẹn nữa. 3. Có thể giúp người…

20% người giàu, 80% người nghèo

20% người tự thay đổi bản thân, 80% người đi thay đổi người khác 20% người dùng não để tạo ra tiền, 80% người sử dụng sức lực tay chân để kiếm tiền. 20% người suy nghĩ tích cực, 80% người suy nghĩ tiêu cực 20% người mua thời gian, 80% người bán thời gian…

5 DẤU HIỆU CỦA NGƯỜI CHỈ TO XÁC MÀ KHÔNG TO NÃO

——————— Trưởng thành có 2 kiểu: Về mặt thể chất, và về mặt tâm hồn. Loại thứ nhất có tính thời điểm, còn loại thứ 2, có thể đầu đã bạc nhưng bạn vẫn chưa được coi là trưởng thành. Nhiều người dù đã tốt nghiệp đại học, đi làm, thậm chí có gia đình…

BỆNH SỸ…

Ngày nào bạn còn đặt nặng bản thân thì ngày đó bạn càng dễ bị tổn thương. Không được coi mình là “phế thải của xã hội”, nhưng cũng đừng nghĩ mình là “cái rốn của vũ trụ”. Một khi quá đề cao bản thân mình, thì ngay cả một lời nói động chạm của…