Thiện không đúng chỗ, là ác

“Bạn giúp người ta bằng 100% tấm lòng, đến một ngày bạn chỉ bằng lòng giúp 80% người ta sẽ coi tất cả ân nghĩa của bạn như chưa từng có. Một bát gạo tạo nên ân nhân, một đấu thóc tạo nên kẻ thù, lời người xưa không sai. Đừng quá dễ dãi dốc…

Chỉ những ai từng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bất lực mới hiểu được

#30P_ShareChỉ những ai từng lâm vào hoàn cảnh khó khăn, bất lực mới hiểu được.Không có tiền, không được người khác coi trọng.Không có tiền không những không giúp đỡ được người khác mà bản thân còn là gánh nặng khiến người thân xung quanh phải cưu mang.Không có tiền, cảm giác tự ti dâng…

BẠN CHỌN 20 HAY 80

—————- 20% người giàu, 80% người nghèo 20% người tự thay đổi bản thân, 80% người đi thay đổi người khác 20% người dùng não để tạo ra tiền, 80% người sử dụng sức lực tay chân để kiếm tiền. 20% người suy nghĩ tích cực, 80% người suy nghĩ tiêu cực 20% người mua…

Hãy giúp đỡ một cách khôn ngoan

“Bạn giúp người ta bằng 100% tấm lòng, đến một ngày bạn chỉ bằng lòng giúp 80% người ta sẽ coi tất cả ân nghĩa của bạn như chưa từng có. Một bát gạo tạo nên ân nhân, một đấu thóc tạo nên kẻ thù, lời người xưa không sai. Đừng quá dễ dãi dốc…