ben-franklin-da-tao-ra-nhung-lop-vai-mau-de-dong-goi-tien-giay-de-ngan-chan-nhung-nguoi-gia-mao.

Ben Franklin đã tạo ra những lớp vải màu để đóng gói tiền giấy để ngăn chặn những người giả mạo.

make up US currency.

Việc tiền tệ – Zenas Marshall Crane thường được ghi nhận là đã giới thiệu các lông vào tiền mặt năm 1844. Jennifer Ouellette – 18 tháng 7 năm 2023 10:51 tối UTC Phóng to / Khachatur Manukyan và đồng nghiệp tại Đại học Notre Dame sử dụng các thiết bị phân tích và quan sát tiên tiến để có được một cái nhìn gần hơn về mực, giấy và lông tạo nên tiền tệ Mỹ.

Continue reading