SUY NGHĨ CỦA TA THẾ NÀO, ĐỜI TA SẼ NHƯ THẾ ẤY

Ba người công nhân đang xây một bức tường ở công trường. Có người đi ngang qua hỏi họ đang làm gì.

Người công nhân thứ nhất hậm hực nói: “Bộ ông không nhìn thấy sao? Tôi đang xây bức tường”.

Người thứ hai nghiêm túc trả lời: “Tôi đang xây một căn biệt thự”.

Người thứ ba vui vẻ trả lời: “Tôi đang làm nên một thành phố xinh đẹp”.

Mười năm sau, người công nhân thứ nhất vẫn là thợ xây, người công nhân thứ hai đã trở thành quản lý công trình kiến trúc, còn người thứ ba thì đã trở thành thị trưởng của thành phố này.

BÀI HỌC RÚT RA
👉Tư tưởng xa đến đâu, chúng ta có thể đi được xa đến đó. Tại cùng một xuất phát điểm, tuy nhiên suy nghĩ lại quyết định hết thảy. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta đã có số nghèo khó, thì ta mãi nghèo. Nhưng nếu ta biết dù bây giờ ra chưa giàu, nhưng rồi ta sẽ giàu, thì điều đó cũng xảy đến.

👉Không có điều gì ngoài đời thực lớn hơn suy nghĩ trong đầu ta. Thế nên khi cuộc sống của bạn đang sai, thì tức là cách nghĩ của bạn chưa đúng, và ngược lại. Hãy cẩn trọng với cách tư duy của mình, vì nó sẽ quyết định bạn là ai.

👉Nếu như mỗi chúng ta giống như người thứ nhất, nhìn nhận công việc của mình với thái độ sầu khổ, thì công việc cũng theo tâm trạng của anh ta mà thành. Cùng một công việc tầm thường như vậy, nhưng có người có thể lấy tâm trạng vui vẻ mà đối đãi, thấy được điều tốt đẹp trong cái nhạt nhẽo, anh ta lại có thể phát triển mỗi ngày.

👉Điều đó có nghĩa là, chẳng có điều gì trên đời này có ý nghĩa cho đến khi ta gán cho chúng một ý nghĩa nào đó. Bạn nghĩ cuộc đời màu gì thì nó sẽ ra màu ấy. Vậy thì, giữa đầy rẫy những tiêu cực, tại sao không nghĩ đến điều tốt đẹp để cuộc sống dễ thở hơn?

Leave a Reply

Your email address will not be published.