SUY NGẪM : ĐỒ NGƯỜI Ở QUÊ GỬI LÊN THÀNH PHỐ.

Chúng ta ở thành phố, mức sống cao, thu nhập cao nhưng mấy khi chúng ta sắm được cho cha mẹ ở quê những thứ tốt nhất?
Ngược lại, những người ở nông thôn luôn chọn những thứ tốt nhất gửi lên cho người thành phố. Con gà béo nhất, buồng chuối to nhất, trái mít ngọt nhất… Chẳng phải dân nhà quê “chơi sang” hơn người thành phố sao?
Những lời tâm sự của 1 cư dân mạng:
– Bố mẹ mình lúc nào cũng gửi đồ ngon lên cho mình. Khi thì con gà, khi thì cây trái. Tuần nào cũng đều đặn gửi cho mình. Mình đâu có biết con gà gửi lên cho mình đấy, chính bố mẹ ở nhà còn không nỡ ăn…
– Câu chuyện làm mình nhớ hồi sinh viên. Cứ vô tư cuối tháng lại bảo bố mẹ gửi tiền., bố mẹ gửi đồ còn phụng phịu vì đi ra bến xe lấy rất mệt, còn trách bố mẹ. Lớn lên rồi mới nhận ra những món mà mình phụng phịu không thèm nhận ấy, bố mẹ đã phải dè xẻn như thế nào để gửi lên cho mình.
– Lời cảnh tỉnh cho mọi người. Bây giờ người ở trên phố mấy ai mua được những món đồ tốt nhất về cho bố mẹ ở quê. Tôi dám cá là nhiều người toàn lựa đồ ít tiền. Nhưng cha mẹ thì luôn cố…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *