SỮA TƯƠI TH TRUE MILK MỚI SẢN XUẤT ĐÃ CÓ HIỆN TƯỢNG CHUA, ĐẮNG

Một người tiêu dùng Hà Nội mua sữa vào ngày 20/11/2022, trên nhãn có ghi ngày sản xuất 03/11/2022 và ngày hết hạn là 03/05/2023.

Nhưng khi mở hộp sử dụng thì có hiện tượng chua và đắng. Đáng buồn hơn là sau khi kiểm chứng, nhân viên của TH cũng xác nhận sữa thực sự đúng như khách phản ánh.

Người tiêu thụ sản phẩm đa số là trẻ em mà làm ăn vậy thì thực sự không còn gì để nói, thiết nghĩ cần kiểm soát chặt chẽ hơn trong các khâu chế biến, sản xuất chứ cứ ba hôm lại một tin cánh gà nhiễm khuẩn trong thức ăn của trường học rồi sữa cho con bị hỏng thì cha mẹ cũng lo ngay ngáy luôn.

Nguồn: Vtc9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *