BA THANH NIÊN (2 TRAI, MỘT GÁI) KẸP 3, KHÔNG MŨ BẢO HIỂM BỊ CƠ ĐỘNG GỌI LẠI, BẮT XUỐNG XE NHẢY CÓC VÀI VÒNG ĐẾN KHI NÀO MỆT. HỎI NHỚ CHƯA, ĐỒNG THANH BẢO “CHÚNG EM NHỚ RỒI Ạ” THÌ MỚI THA

BẮT ĐỨNG HÁT QUỐC CA NỮA THÌ ĐÚNG BÀI 🤣🤣

Mới đây, một video ghi lại hình ảnh một nhóm thanh niên đứng nhảy cóc giữa đường đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo đó, 3 thanh niên kẹp 3 không mũ bị cơ dộng gọi lại. Các anh cơ động bắt xuống xe nhảy cóc vài vòng đến lúc nào mệt, hỏi nhớ chưa, đồng thanh bảo “chúng em nhớ rồi ạ” thì mới tha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *