“Sự hối hả dường như đã được mặc định, vì chúng ta luôn bị ám ảnh có quá nhiều thứ cần chúng ta làm.

Cơ chế tự nhiên của con người là khi cảm thấy trong một khoảng thời gian ngắn có quá nhiều thứ để làm, ta sẽ tự khắc làm chúng trong tâm thế vội vàng, hối hả. Thế nhưng, sự hối hả sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất làm việc của chúng ta, gây ra những hạn chế không tốt cho tinh thần, khiến chúng ta rơi vào cảm giác tiêu cực rằng mình luôn không đủ thời gian, một ngày trôi qua không làm được gì.
Mỗi ngày chúng ta mang theo tâm lý không có đủ thời gian để hoàn thành hết nhiệm vụ sẽ khiến mức độ căng thẳng ngày càng trầm trọng. Sự hối hả đó sẽ biến thành một gánh nặng và đến một lúc nào đó nó sẽ bùng nổ khiến bạn không thể chịu đựng.”
Đọc được những dòng này trong cuốn sách khiến mình phải ngẫm lại về những tác động không tích cực của việc sống hối hả trong thời đại này. Có lẽ chúng ta thực sự cần học cách sống chậm lại một chút để nhìn ngắm thế giới tốt đẹp nhiều hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *