spotify-da-cap-nhat-ung-dung-tesla-voi-cac-cuon-sach-am-thanh-va-nhieu-thu-khac.

Spotify đã cập nhật ứng dụng Tesla với các cuốn sách âm thanh và nhiều thứ khác.

Cập nhật này mang đến một⁤ số ‍tính năng mới quan ⁣trọng.

Spotify ⁢Tesla

Cập​ nhật đang được phân⁢ phối dần dần cho người dùng. Tín dụng: Stan Schroeder / Mashable

Spotify⁤ là một​ trong những ứng dụng bên thứ ba đầu tiên có sẵn cho các xe Tesla, nhưng công ty ⁣không ⁣thực sự làm tốt ⁢việc cập⁣ nhật ⁤nó: ⁢ứng dụng đã giữ nguyên như vậy‍ kể từ khi nó được phát hành vào năm‌ 2015.

Điều này vừa thay đổi, với một ⁢cập‍ nhật lớn​ mới ‌bắt đầu phân⁢ phối cho người dùng‌ vào‌ thứ Tư.

Thay đổi quan trọng nhất là truy cập vào sách điện tử, ⁣được giới thiệu vào Spotify vào năm 2022,‍ nhưng đến giờ vẫn chưa có trong⁣ ứng dụng Tesla của Spotify. Nó cũng dễ dàng hơn để⁢ đăng nhập, bạn có thể làm⁤ điều đó bằng cách‌ quét mã QR với điện thoại của‌ bạn.

Một điều bực mình của ⁤tôi‍ đã được sửa chữa: Bây ​giờ bạn cuối cùng cũng có thể nhảy đến một⁤ nghệ sĩ hoặc album từ danh sách các⁣ bài hát bằng ‌một cú nhấp (trước đây, bạn chỉ có thể bắt đầu phát bài hát, không có cách ‍đơn giản để đến toàn bộ album hoặc danh​ mục của nghệ sĩ).​ Giao diện của ứng dụng⁣ cũng đã được cải tiến.

Giám ⁣đốc ​điều hành của Spotify, Daniel‍ Ek,​ đã đăng một video ngắn trên Twitter,‌ tóm tắt‌ những thay đổi​ quan‌ trọng nhất (dưới đây).

Tweet có thể⁣ đã bị xóa

Cập nhật dường như đang được phân phối dần dần, và tôi ⁢không thể nhận được nó trong ​Tesla Model 3 của tôi, ngay cả sau khi cập nhật phần mềm của‍ xe lên phiên bản mới nhất có sẵn. Tôi đã hỏi⁣ Spotify liệu cập nhật có sẵn trong‌ tất cả các khu vực hay ‍không và nhanh chóng nó sẽ được ​phân phối cho tất cả mọi người, và sẽ cập nhật bài viết này khi tôi nhận được phản hồi.‍

Stan Schroeder

Stan ‌là một Biên tập⁣ viên cao cấp tại Mashable, nơi ông đã làm việc từ năm⁢ 2007. Ông có​ nhiều thiết bị điện ‌cung cấp năng lượng và⁣ áo thun nhóm nhạc hơn bạn. Ông viết về điều tiếp theo⁣ làm nên tiếng vang. Thông ⁣thường, đó⁢ là một điện⁤ thoại,‍ một xu, hoặc một chiếc ‍xe.⁤ Mục⁤ tiêu cuối cùng của ông là ‍biết một số điều về mọi thứ.

Bản tin này có thể chứa quảng cáo, ưu đãi hoặc⁣ liên kết ‍liên ⁤kết. Đăng ký nhận bản tin có nghĩa‍ là bạn đồng⁢ ý với Điều khoản sử dụng⁣ và ⁣Chính sách bảo mật của chúng tôi. Bạn có thể hủy đăng ký bản tin bất cứ lúc nào.

Spotify vừa ⁢cập‍ nhật phiên bản mới của ứng⁤ dụng Tesla của mình ‌với những⁤ cuốn sách âm thanh và ⁤nhiều tính năng khác.

Với phiên bản này, người dùng có thể tải​ về⁣ các cuốn sách⁢ âm ⁢thanh Spotify tại​ Tesla, với hỗ ‌trợ để ‌giúp người dùng tận hưởng các đoạn ca khúc ⁤trong thời ⁤gian sử dụng hàng hóa Tesla của họ. Bên cạnh đó, ⁤ứng dụng cũng có⁤ sẵn nhiều chức​ năng thú vị khác như thêm phòng nghe​ và nhạc⁣ chuông bằng cách chia sẻ các bài​ hát trên ​Spotify với các người thân.

Với các tính⁢ năng tiện ‍ích này, người dùng sẽ có‍ thể⁤ sử dụng dịch vụ này để tạo ra⁣ những⁢ trải ​nghiệm âm thanh hoàn hảo và sự tiện nghi trong ‌sử dụng. Đây sẽ là một bước tiến ⁣lớn trong việc ⁢cung cấp những ​trải ‌nghiệm âm nhạc đặc sắc cho ‌người dùng thông qua các⁤ thiết bị công nghệ.

Nhằm đảm​ bảo ‌trải nghiệm tốt​ nhất cho người ⁢dùng, Spotify cũng đang cập nhật liên tục các ⁤ứng dụng Tesla của mình, đảm bảo cung cấp những tính năng mạnh mẽ nhất cho khách hàng của mình. Trải⁢ nghiệm âm nhạc ⁣thực sự xuất sắc chỉ cách một‌ cú nhấp chuột!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *