Số Phận Bi Thảm Của Một Số Khai Quốc Công Thần Nhà Hậu Lê, Vì Đâu Nên Nỗi?

Số Phận Bi Thảm Của Một Số Khai Quốc Công Thần Nhà Hậu Lê, Vì Đâu Nên Nỗi? | BÍ ẨN S…

Số Phận Bi Thảm Của Một Số Khai Quốc Công Thần Nhà Hậu Lê, Vì Đâu Nên Nỗi? | BÍ ẨN SỬ VIỆT

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo khởi nguồn từ Hội Thề Lũng Nhai với lời thề quyết tâm đánh đuổi giặc Minh đem lại độc lập cho nước nhà đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Giúp non sông ta sạch bóng quân thù, đưa Đại Việt trở thành quốc gia độc lập có tự chủ sau 20 năm làm nô lệ của giặc Minh. Ngoài một số công thần bị chết trận được truy phong như Đinh Lễ, Lê Thạch, Lê Lai, Lý Triện… đa số các công thần đều còn sống cho đến ngày thắng lợi cuối cùng. Tuy nhiên không phải số phận của tất cả họ đều được bình an và hưởng vinh hoa phú quý sau những tháng ngày gian lao sinh tử đánh đuổi kẻ thù. Có một số công thần đã có những kết cục hết sức bi thảm, có người còn bị tru di, có người thì bị chính đồng đội của mình sát hại, có người bị chính Vua của mình vì nghi kỵ công thần nên giết chết. Có thể nói đó là những kết cục hết sức cay đắng và bất ngờ không những đối với các công thần mà còn đối với những người nghiên cứu lịch sử và cả hậu thế mai sau.
Xem clip tại YouTube ủng hộ nhóm làm clip nhé! >> https://youtu.be/diz5uqKhQ9A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *