tiet-kiem:-mot-phan-tu-cua-nguoi-my-co-it,-mot-trong-10-khong-co-gi-[infographic]

Tiết kiệm: Một phần tư của người Mỹ có ít, một trong 10 không có gì [Infographic]

Người Mỹ hiện nay thiếu sự tiết kiệm cần thiết để quản lý các tình huống khẩn cấp ngắn hạn và xây dựng tài sản dài hạn. Theo một cuộc khảo sát trực tuyến đại diện lĩnh vực trên toàn quốc của YouGov với người lớn Mỹ, 27% người Mỹ có một số tiền tiết kiệm dưới $1.000 đến ngày 20 tháng 5 năm 2023, trong khi 12% nói rằng họ không có tiền tiết kiệm gì cả. Đây là khoảng người bằng những người đã tự nguyện cung cấp câu trả lời về tình trạng tiền tiết kiệm của họ và có hơn $1.000 trong tài khoản tiết kiệm. 18% nói rằng tiền tiết kiệm của họ ít nhất là $1000 nhưng dưới $10.000, trong khi 11% mỗi người có $10.000 đến $49.999 và $50.000 hoặc nhiều hơn đã được lưu trữ. Một phần lớn đáng kể của người trả lời – 17% – ưa thích không trả lời.

Biểu đồ này cho thấy câu trả lời của người lớn Mỹ về câu hỏi: “Bạn có bao nhiêu, nếu có, bạn đã lưu trữ trong tất cả các tài khoản tiết kiệm của mình?” (theo %).

Statista

Khảo sát cũng tìm thấy rằng người phụ nữ Mỹ có khả năng tiết kiệm (lớn) rất ít. 9% các người đàn ông, nhưng chỉ 5% các phụ nữ nói rằng họ đã tiết kiệm $100.000 hoặc nhiều hơn – một trong những khoảng cách lớn nhất trong khảo sát. 8% người đàn ông nói rằng họ không có tiền tiết kiệm, trong khi cảm xúc này được lặp lại bởi một số lớn 15% của phụ nữ.

Nhiều hạn chế của phụ nữ

Những lý do tại sao tiền tiết kiệm của phụ nữ thường ít hơn của đàn ông liên quan đến lương phụ nữ, thường ít hơn trung bình – cho cùng một công việc và cũng vì phụ nữ làm công việc có lương thấp hơn hoặc làm việc bán thời gian hơn thường. Một yếu tố nữa mà ảnh hưởng đến khoảng cách lương giới tính là từ điển được gọi là hạn chế mẹ – các khoản lương bị bỏ lỡ và các thăng chức mà phụ nữ trải qua bởi vì họ nghỉ phép nhiều hơn để chăm sóc con. Ngoài ra, phụ nữ ở Mỹ có nợ học bổng trung bình cao hơn, cũng ảnh hưởng xấu đến tiền tiết kiệm.

Bất ngờ, người Mỹ độc thân không phải là những người có thể đặt những lượng tiền lớn nhất để dành cho một ngày mưa. 10% của người Mỹ đã kết hôn đã rơi vào hạng tiền tiết kiệm cao nhất của khảo sát là $100.000 hoặc nhiều hơn, với người đã ly dị (6%), đã hẹn hò (4%) và người độc thân (3%) xa xa. Người Mỹ đã kết hôn chiếm ưu thế trong tất cả các hạng tiền tiết kiệm trên $5.000, trong khi những người có tiền tiết kiệm thấp hơn có xác suất cao hơn là độc thân, ly dị hoặc ly hôn.

Hai lương và một hôn nhân ổn định

Theo Viện Nghiên cứu Gia đình, tài sản cao hơn của người Mỹ đã kết hôn là do mối quan hệ giữa trình độ học vấn cao và hôn nhân ổn định. Những hôn nhân này giữa những người có trình độ học vất cao cũng có xác suất cao hơn để bao gồm hai người làm việc, điều này cũng tăng khả năng lưu trữ lớn. Các cặp vợ chồng cũng có thể chia nhỏ chi phí gia đình theo báo cáo, làm cho họ rẻ hơn trung bình so với những gì nhiều người độc thân phải trả. Họ cũng có lợi từ thuế thấp hơn.

So sánh quốc tế, tỷ lệ tiết kiệm của người Mỹ làm tệ. Trong OECD, người Mỹ tiết kiệm số tiền lớn nhất với mức trung bình $4.234 mỗi năm năm 2020. Tuy nhiên, điều này tương đương với tỷ lệ tiết kiệm thứ 15 cao nhất trong tổ chức ở mức 8% của thu nhập có thể sử dụng. Điều này cho thấy rằng người Mỹ, có thu nhập có thể sử dụng cao nhất trong OECD, không tiết kiệm nhiều như mọi người ở
Người dân Mỹ hầu như luôn được nhắc nhở để tiết kiệm và xây dựng quỹ lưu để bảo vệ chính mình khỏi việc phải nạp tiền nhân tống. Tuy nhiên, theo một số dữ liệu mới của Nhóm Đức dưỡng sức và cho biết, khoảng gần 10% người dân Mỹ không có tiền để tiết kiệm.

Một số dữ liệu bổ sung cho thấy rằng, trên tổng số người có ít, tỷ lệ tiết kiệm của họ thấp hơn hơn người Mỹ khác, ở chỉ 36%. Không chỉ là, một trong 10 người có ít tiêu thụ hơn tiền của họ so vớingười có nhiều.

Vốn lại là một trong những thách thức quan trọng nhất trong cuộc sống, việc tiết kiệm chỉ có thể làm cho người bạn lên con đường đến sự tự do tài chính. Những nghiên cứu cụ thể hơn và sự hỗ trợ trong mọi hình thức của họ cũng có thể giúp ngưgời dân Mỹ có ít tốt hơn so với tình trạng tiết kiệm hiện tại của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *