Sao yêu lại đau?

Vì sự kỳ vọng của bạn

Bạn kỳ vọng người kia sẽ đối xử với bạn như cách bạn đối xử với họ

Bạn biết là bạn có thể chết vì họ, và bạn mong đợi họ ít nhất cũng sống vì bạn

Nhưng có thể bạn không biết, bạn với họ lại không cùng suy nghĩ.

Tình yêu không có lỗi, lỗi ở những kỳ vọng, tổn thương cũng từ đó mà ra.

Bạn đã từng yêu ai mà không mong đợi được đáp lại? Cũng không hy vọng họ biết bạn yêu họ?

Chà, tình yêu kiểu vậy không đau,

Và tình yêu như vậy cũng không tồn tại.

Thực tế là khi bạn yêu ai, bạn trao cho họ năng lực có thể làm tổn thương bạn.

Và cũng chắc chắn là bạn sẽ phải chịu tổn thương.

Và bạn cũng chẳng thể làm gì

Nhưng mình tin rằng, bạn sẽ hiểu hết khi nhận ra, một số người xứng đáng để ta cảm thấy đau khổ vì.

Cứ chill đi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *