Sao Thiên Vương – Uranus (⛢)

Sao Thiên Vương là hành tinh thứ bảy từ mặt trời và có đường kính lớn thứ ba trong hệ mặt trời của chúng ta. Đó là hành tinh đầu tiên được tìm thấy với sự trợ giúp của kính viễn vọng, Uranus được phát hiện vào năm 1781 bởi nhà thiên văn học William Herschel, mặc dù ban đầu ông nghĩ rằng đó là sao chổi hoặc một ngôi sao.

Hai năm sau, nó được chấp nhận toàn cầu là một hành tinh mới, một phần là do các quan sát của nhà thiên văn học Johann Elert Bode. Herschel đã cố gắng không thành công khi đặt tên cho khám phá của mình là Georgium Sidus theo tên Vua George III. Thay vào đó, cộng đồng khoa học đã chấp nhận đề nghị của Bode để đặt tên cho Uranus, vị thần Hy Lạp của bầu trời.

Sao Thiên Vương được tạo thành từ hỗn hợp của khí Methane (CH4), Ammonia (NH3) và nước. Gần lõi, nó nóng lên tới 9.000 độ Fahrenheit (4.982 độ C).

Sao Thiên Vương có đường kính lớn hơn một chút so với Hải Vương lân cận, nhưng nhỏ hơn về khối lượng. Đó là hành tinh ít đặc thứ hai; Sao Thổ là ít đặc nhất trong tất cả.

Sao Thiên Vương có màu xanh lam từ khí metan trong khí quyển. Ánh sáng mặt trời đi qua bầu không khí và được phản chiếu lại. Khí metan hấp thụ phần màu đỏ của ánh sáng, dẫn đến màu xanh lam.

Sao Thiên Vương có 27 mặt trăng. Trong khi hầu hết các vệ tinh quay quanh các hành tinh khác được đặt tên từ thần thoại Hy Lạp hoặc La Mã, thì các mặt trăng của Sao Thiên Vương được đặt tên cho các nhân vật từ các tác phẩm của William Shakespeare và Alexander Pope.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *