Sao Hỏa – Mars

(♂)

Sao Hỏa là hành tinh thứ tư từ mặt trời – một thế giới sa mạc bụi bặm, lạnh lẽo với bầu không khí rất mỏng. Sao Hỏa được cho là 1 hành tinh sống trong quá khứ vì có rất nhiều bằng chứng cho thấy Sao Hỏa có nước trên bề mặt trong quá khứ và nhiều núi lửa đã từng hoạt động.

Một ngày trên sao Hỏa dài hơn 24 giờ. Sao Hỏa quay chậm hơn do ở xa Mặt Trời nên 1 năm = 687 ngày trái đất. Sao Hỏa có tận 2 mặt trăng quay xung quanh là Phobos và Deimos.

Sao Hỏa có một bầu không khí mỏng được tạo thành chủ yếu từ carbon dioxide (CO2), argon (Ar), nitơ (N2), và một lượng nhỏ oxy và hơi nước. Sao Hỏa được gọi là hành tinh đỏ vì khoáng chất sắt trong đất sao Hỏa bị oxy hóa, tạo thành rỉ sắt và làm cho đất và bầu khí quyển trông đỏ.

Mặc dù được phân tích là khá khắc nghiệt, Sao Hỏa được cho là nơi định cư thích hợp trong tương lai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *