Rồi sắp hết thoát NVQS với những bạn cận thị ? 

——
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Tp. Hồ Chí Minh kiến nghị tuyển thêm nhóm người cận, viễn thị để tham gia nghĩa vụ quân sự, bố trí vị trí chuyên môn phù hợp.

Cụ thể, Hội đồng nhận định tỷ lệ công dân mắc tật khúc xạ về mắt chiếm tỷ lệ cao, lại thường rơi vào nhóm có trình độ học vấn, cần cho quân đội. Do đó, hội đồng kiến nghị xem xét mở rộng tuyển chọn những người có sức khỏe loại 3 về mắt với tỷ lệ 20-30% chỉ tiêu giao quân (trong số công dân có trình độ học vấn đại học, cao đẳng, trung cấp).

Thông tư 148/2018 của Bộ Quốc phòng quy định công dân sức khoẻ loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận trên 1,5 độ, viễn thị các mức độ); người nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS hoặc tình trạng sức khoẻ trung bình, kém, rất kém (theo Thông tư 16 Bộ Quốc phòng) sẽ không được gọi nhập ngũ.

Theo Sở Y tế T Tp. Hồ Chí Minh, tỷ lệ học sinh trên địa bàn bị tật khúc xạ (loạn thị và cận thị) khá cao, trong đó, phần lớn bị cận thị. Qua nhiều năm, học sinh bị cận thị chiếm 20-30%, tuỳ cấp học.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Tp. Hồ Chí Minh cũng kiến nghị tăng mức xử phạt vi phạm tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo Nghị định 120/2013 để tăng tính răn đe, hạn chế việc trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Thành phố cho rằng nên bổ sung quy định xử phạt người biết mình trúng tuyển nhưng cố tình xăm hình, xăm chữ nội dung phản cảm nhằm tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Nguồn: VTV24

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *