Warning: sprintf(): Too few arguments in /home/ditruocv/public_html/wp-content/themes/infinity-news/inc/breadcrumbs.php on line 252

[REVIEW] Du Lịch bằng tàu hoả 🚃🚃🚊

[REVIEW] Du Lịch bằng tàu hoả 🚃🚃🚊

𝐓𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̀𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 My insta: http://instagram.com/nhimsoc13 1️⃣ 𝐋𝐢́ 𝐝𝐨 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐭𝐚̀𝐮 𝐡𝐨𝐚̉
2️⃣ 𝐂𝐡𝐨̣𝐧 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐚̀𝐮
3️⃣ 𝐁𝐢́ 𝐤𝐢́𝐩 𝐜𝐡𝐮̣𝐩 𝐡𝐢̀𝐧𝐡
4️⃣ 𝐂𝐚̉𝐦 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̀𝐮 Mình đã review chi tiết ở dưới nhaaa #ghiendulich
#TraiNghiemSong#REVIEW Du Lịch bằng tàu hoả 🚃🚃🚊
𝐓𝐚̂́𝐭 𝐭𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐚̣̂𝐭 𝐯𝐞̂̀ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 𝐭𝐚̀𝐮 𝐯𝐞̂̀ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 My insta: http://instagram.com/nhimsoc13 1️⃣ 𝐋𝐢́ 𝐝𝐨 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐭𝐚̀𝐮 𝐡𝐨𝐚̉
– Thật sự thì mình rất muốn một lần trải nghiệm đi 1 chuyến tàu đường dài, tiện dịp đi Đà Lạt lần này cũng dư dả thời gian nên quyết định đi luôn
– Đi tàu có thể nhìn ngắm được cảnh vật một cách rất riêng mà không phương tiện nào mang lại được 2️⃣ 𝐂𝐡𝐨̣𝐧 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐭𝐚̀𝐮
– Tàu mình chọn lần này là SE2. Vì không có tàu đi từ Đà Lạt nên mình đi xe limousine từ ĐL ra Nha Trang rồi lên tàu về HN
– Thời gian di chuyển là ~ 24h ( Mình lên tàu ga Nha Trang vào 5h sáng hôm trước và về đến HN vào 8h sáng hôm sau ) Cái này còn phụ thuộc vào tình… More
Leave a Reply

Your email address will not be published.