Hỗ trợ bạn bè

Hỗ trợ bạn bè.
____________________
Link Reddit: https://redd . it/8t2214
____________________
u/Moorkle (21 points)
Nước mắt ở khung tranh thứ hai thực chất là kem đánh răng.
____________________
u/DepressionAndDragons (9 points)
Cô ấy đang gọi cậu ta là mặt loz hay đang định tặng cậu ta cái loz? Nếu là tặng thì quả là một người bạn tốt. Còn nếu gọi cậu ta là mặt loz thì quả là một người bạn thân.
____________________
u/pdjenkx (2 points)
?… chính xác là tôi đó, phải không mấy nhóc?!
____________________
Bài đăng của bạn Hiep Ngo Tuan trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/509588419951371

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *