Chú mèo của tôi bỗng hắt xì và giờ nó đã bị cách ly

Chú mèo của tôi bỗng hắt xì và giờ nó đã bị cách ly
____________________
Link Reddit: https://redd . it/fkxscj
____________________

u/dennis45233 (331 points)
Mèo: Tao đã làm cái éo gì chứ?
____________________

u/nobody_likes_soda (227 point)
Thả trẫm ra, quyền của mèo cơ mà

>u/sqarnot (73 point)
Thật hông thể tha thứ
____________________

u/SithKittie (144 point)
Tui bị kết tội oan, hắt hơi đâu phải triệu chứng của bệnh corona đâu.

>u/ThunderSnowLight (93 point)
Cám ơn bồ vì đã nói ra. Cần có ai đo tuyên truyền sự thật. Chú mèo đó bị cúm thay đổi thời tiết thôi, không phải corona
Thả nó ra!

>>u/UNLwest (28 point)
Không con mèo đó có tội. Nó hỏi tôi bữa tối thứ 2 quá nhiều lần rồi.

>u/SoNotAWatermelon (3 point)
Thiệt đó hả? Tôi bị dị ứng thay đổi thời tiết và nó làm tôi lo vì tôi vẫn đang làm việc tại trường, dẫu cho không có học sinh

>>u/SithKittie (3 point)
Tôi cũng rứa. Đầu thì nhức, mũi thì chảy nước, do thay đổi mùa như những lần khác trong đời tui. Tôi đã huấn luyện mình để khi nào cảm thấy muốn hắt hơi thì hãy hắt hơi vào khuỷu tay.
____________________
Bài đăng của bạn Nguyễn Anh trong group:
https://www.facebook.com/groups/rvn.group/permalink/512918582951688/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *