QUY TẮC CỦA CUỘC SỐNG

Nếu bạn càng gặp nhiều khó khăn cách tốt nhất để bạn vượt qua là phải đối mặt với nó.
Cuộc sống càng vùi dập càng choo bạn vào bước đường cùng bạn phải càng mạnh mẽ đương đầu bán mới tồn tại được.
Cách duy nhất để cứu bạn thoát khỏi cái hồ sâu chỉ duy nhất bạn phải tự tìm cách để leo lên chứ k phải chờ đợi ai đến cứu.
Cuộc đời của bạn do bạn tự quyết định muốn nó như thế nào là ở việc bạn làm trong hiện tại.
Nếu bạn muốn con đường chạm tới ước mơ thành công ngắn hơn hãy biết THAY ĐỔI CON ĐƯỜNG thay đổi CÁCH LÀM và HƯỚNG ĐI,muốn có những thứ mình chưa bao giờ có bạn phải DÁM LÀM NHỮNG VIỆC BẠN CHƯA BAO GIỜ LÀM.Cách làm cứ chỉ cho kết quả cũ.

#nguyễn_huệ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *