QUY LUẬT THÀNH CÔNG

QUY LUẬT THÀNH CÔNG

1/ Người không làm: Tỷ lệ thành công = 0%
2/ Người làm thử: Tỷ lệ thành công = 50%
3/ Người nghiêm túc làm: Tỷ lệ thành công = 80%
4/ Người nỗ lực làm: Tỷ lệ thành công = 90%
5/ Người dốc hết sinh mệnh để làm, không ngừng học hỏi và sáng tạo: Tỷ lệ thành công = 100%

=> Càng nỗ lực, càng may mắn
=> Không có ai có duyên làm kinh doanh cả, tất cả là do bản thân chúng ta đem lại

Chúc các bạn 1 ngày mới hạnh phúc và thành công

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *