Q: Đâu là nơi trên trái đất có trọng lực thấp nhất ? Và tại sao ?

Đâu là nơi trên trái đất có trọng lực thấp nhất ? Và tại sao ?

A : Akshit Gupta, một người mê toán

———–

Theo định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, trọng lực tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách từ nguồn hấp dẫn. Nghĩa là bạn càng xa lõi Trái Đất và do độ dẹt của Trái Đất quanh đường xích đạo thì vị trí đó có trọng lực càng thấp . Tôi nghĩ đáp án cho câu hỏi của bạn là một ngọn núi nào đó ở Nam Mỹ

Ralph DiPaolo : tôi tưởng nơi có trọng lực thấp nhất phải là lõi Trái Đất chứ

Aaron Hill : Câu hỏi là ” trên Trái Đất ” chứ không phải ” trong Trái Đất ”

Aaron Hill : Núi Chimborazo ở Ecuador có ngọn cách tâm Trái Đất khoảng 6384 km. Tuy nhiên những nghiên cứu sau này khẳng định rằng núi Huascaran ở Peru có trường hấp dẫn yếu nhất. Sự thay đổi trọng lực này có thể là do sự chênh lệch ở mật độ hoặc do phương pháp đo lường.

Al Peabody : Bố tôi nói rằng đó là phòng ngủ mẹ tôi chiều thứ 6 mỗi tuần. Khó hiểu thật.

*Trans: Chắc bố ổng lén vợ hất cùn mỗi hôm đấy 🙄 *

Link: https://qr.ae/pNsNSS


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *