Post ảnh bản thân thì đăng kèm caption gì?

  1. Không âu lo năm tháng, chỉ tin những dịu dàng, không nói chuyện bi thương.
  2. Trong lòng hướng đến vì sao sáng, cuộc đời mới có thể phát quang.
  3. Không hiểu nổi đời nhưng vẫn nhiệt huyết yêu đời, không nhìn ra bản chất vạn vật nhưng vẫn luôn hướng đến những gì tốt đẹp.
  4. Mong rằng cơn gió mát đêm hè có thể thổi tan những điều không vui của bạn nhỏ.
  5. Chuyện gì cũng nên làm hết sức, hết lòng, còn lại cứ để thuận theo tự nhiên.
  6. Tùy tâm, tùy hứng, tùy duyên, tùy ý.
  7. Yêu bản thân mới cần dốc hết lòng hết sức, yêu người khác chỉ nên biết đủ là dừng.
  8. “Tất cả rồi sẽ qua thôi”, câu nói này đã dìu lấy tôi hết năm này qua năm khác.
  9. Nếu đã biết đi sai đường, thì dừng chân mới là bước tiến tốt nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *