Cánh đồng Hoa Hành ở Đức

Ở Đức ngoài những cánh đồng Hoa Cải vàng ruộm thì còn có cánh đồng Hoa Hành cũng một mầu tím đẹp , tạm thay được khi không đi xa được để chụp Hoa Oải hương .

Leave a Reply

Your email address will not be published.