Mình cũng hay chạy bộ và tham gia những bộ môn thể thao như càu lông, đá banh, bóng …

Ý chí của họ cứng như đá, chắc như kim cương.

Mình cũng hay chạy bộ và tham gia những bộ môn thể thao như càu lông, đá banh, bóng chuyền hay gym

Cũng đã từng tham gia cuộc chạy marathon cự li ngắn

Mình khá khâm phục sự quyết tâm, kỷ luật và ý chí của vận động viên marathon,…
… phải nói ý chí của họ cứng như đá, chắc như kim cương.

Điều mình phải lấy họ làm gương, chính là ý chí kiên cường, quyết tâm và kỷ luật để đạt đến đích.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *