NÓNG: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHUYỂN TOÀN BỘ NHỮNG THÔNG TIN VỀ NGHI VẤN “LỘ ĐỀ THI MÔN VĂN” CHO CỤC AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ (A03) ĐIỀU TRA LÀM RÕ

KAITO KID LIỆU CÓ GẶP NẠN?

Cục Quản lý chất lượng – Bộ Giáo dục và đào tạo đã lên tiếng về nghi vấn “lộ đề thi môn văn” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Hiện tại, Bộ Giáo dục và đào tạo đã chuyển toàn bộ những thông tin này cho Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an để làm rõ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.