NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÀNH CÔNG THƯỜNG RẤT “CHẬM”

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN ÔNG THÀNH CÔNG THƯỜNG RẤT “CHẬM”

Chẳng có ai tự nhiên thành công cả, đặc biệt là đàn ông, thành công của họ tuyệt đối không phải là một bước lên trời, mà đều dựa vào nỗ lực của mình từng bước từng bước trèo lên trên.

Có người nói: “Lập chí không quý ở cao xa, mà quý ở kiên trì; thành công tại “lâu dài” chứ không tại “nhanh chóng””. Thành công không phải ngay lập tức đạt được sau một đêm, mà là những nỗ lực và phấn đấu ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác.

Đàn ông thành công, thực ra, họ không đi nhanh, ngược lại, đều rất chậm.

Xã hội không ngừng phát triển, người thích “phất lên sau một đêm” sẽ không thể có được thắng lợi cuối cùng, chỉ khi đánh vững đánh chắc, duy trì tốc độ phát triển phù hợp với bản thân, không ngừng nỗ lực nâng cao năng lực, mới có thể đặt được một nền tảng ổn định, đứng thật vững chắc.

Đàn ông thành công đều sở hữu một niềm tin mạnh mẽ, họ sẽ gắn bó không rời với niềm tin này để rồi từng bước từng bước một kiên trì. Thế gian này không tồn tại việc gì là không lao động mà vẫn có thu hoạch, tương lai cần phải dựa vào chính đôi bàn tay của mình để xây dựng.

Trên con đường thành công, không có ai luôn luôn thuận buồm xuôi gió, đây là một con đường vừa dài vừa khó khăn, gia cảnh khó khăn, không người giúp đỡ, có người liền từ bỏ, buông xuôi tất cả, cuối cùng cả đời sống trong nghèo hèn; có người, ngã ở đâu liền đứng lên ở đó, cõng theo hành trang tiếp tục xuất phát.

Đàn ông thành công đều rất chậm. Chậm là ổn, ổn chính là biểu hiện của trưởng thành.

Đàn ông chín chắn trầm ổn đều có vốn sống rất phong phú, những tích lũy theo năm tháng tạo nên tâm thái vững vàng, tự tin, từ đó tạo nên năng lực đi làm chuyện lớn.

(Theo Báo Dân sinh)
#TraiNghiemSong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *