NHỮNG CON NGƯỜI HƯỚNG TRUNG

1. Ban ngày nói nói cười cười trước mặt mọi người chứ tối về thui thủi một mình là suy nghĩ nhiều chuyện lắm.

2. Những người hướng trung thích ở một mình, nhưng đừng để họ ở một mình quá lâu.

3. Họ vẫn thích ra ngoài hòa mình vào xã hội nhưng đừng bắt họ làm vậy thường xuyên.

4. Những người này dễ mở lòng với mọi người nhưng để được họ tin tưởng thì… rất khó.

5. Có những ngày thích ra ngoài cafe tán gẫu nhưng cũng có những ngày chỉ muốn lơ cả thế giới.

6. Teamwork cũng được, làm cá nhân cũng không thành vấn đề.

7. Đừng thấy họ hài hước là nghĩ họ không biết suy nghĩ sâu xa.

8. Họ thường không hiểu được chính họ, lúc này lúc kia, lúc mưa lúc nắng, chẳng hướng ngoại cũng chẳng hướng nội.

9. Lúc ở cạnh những người hướng nội, họ sẽ sống nội tâm và bình thản. Khi ở cạnh những người hướng ngoại, họ sẽ trở nên hoạt bát, năng động như một con người khác.

10. Lúc thì hoạt bát, lúc thì trầm tĩnh nên rất dễ bị hiểu nhầm là đa nhân cách… Haiz…
(Sưu tầm)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *