NHỮNG BỨC VẼ CỦA RON VOLSTAD VỀ QUÂN ĐỘI CÁC NƯỚC TRONG THẾ CHIẾN II

Ronald Volstad, thường được biết đến là Ron Volstad là một họa sĩ vẽ tranh minh họa cho các chủ đề quân sự hàng đầu thế giới người Canada sinh năm 1949. Mời các bạn thưởng thức các bức vẽ minh họa của Ron Volstad về quân đội các nước tham chiến trong Thế chiến II





Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *