Ron

u/fetus-wearing-a-suit (62.2k points) Ron ____________________ Link Reddit: https://redd. it/dksva0 ____________________ u/0lly0llyoxenfr33 (4.9k points) Ờ thì, người ta nói rằng khả năng tự cười bản thân khá là hấp dẫn á. >>u/[deleted] (1.7k points) Hmmm, nghe như điều mà Ron sẽ muốn ta nghĩ í. u/bc032 (741 points) Đúng Ron kinh điển >u/RonKosova (292 points) :)…