Nhớ THỜI BAO CẤP năm xưa

Sổ Gạo , Tem Phiếu nắng mưa phai màu
Tam Dầu tứ Muối xếp sau
Ưu tiên nhất Gạo nhì Rau trước mà
Thịt thì đuôi đuối hương hoa
Cá Biển thuộc loại hàng quà khó mua
Đậu Phụ mùi cứ chua chua
Nước Mắm nhạt thếch vương mùa thời gian
Vấn vương một thủa gian nan
Khó khăn nhưng vẫn chứa chan tình người
……
#Thời_Bao_Cấp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *