NGUYÊN TỐ NÀO TRONG BẢNG TUẦN HOÀN KỲ LẠ NHẤT?

Cesium là một trong những ví dụ tuyệt vời của sự hỗn loạn được kiểm soát. Cesium thường là chất thải phóng xạ trong các vụ nổ hạt nhân, đồng thời là một trong 5 nguyên tố duy nhất ở dạng lỏng tại nhiệt độ phòng (Trans: không rõ OP có nhầm hay không nhưng có 6 nguyên tố, 5 nguyên tố còn lại là Brom, thủy ngân, Francium, Gallium và Rubidium).

Cesium cũng rất dễ bay hơi nữa, và khi tiếp xúc với nước, nó sẽ nổ rất to như hình 2.

Tuy nhiên, các electron của nó có chu kỳ chuyển mức năng lượng cực kỳ đều đặn, đều đặn đến nỗi Cesium được dùng để định nghĩa một giây, là “khoảng thời gian của 9.192.631.770 chu kỳ bức xạ điện từ phát ra bởi nguyên tử Cesium 133 cô lập khi chuyển đổi giữa hai trạng thái cơ bản siêu tinh tế”.

Ở hình 3 là một chiếc đồng hồ nguyên tử, chính xác đến mức chúng sẽ sai chưa đến một giây trong vòng 20 triệu năm. Thật thú vị sao một nguyên tố bất ổn như vậy lại được dùng làm định nghĩa cho thời gian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *