Nguyên lý bất định của Heisenberg hoạt động như thế nào?

Trả lời bởi: Alfred Wyzard

Tôi sẽ giải thích Nguyên lý bất định của Heisenberg một cách đơn giản nhất để ai cũng có thể hiểu được.

Để biết được vị trí của thứ gì đó, chúng ta phải nhìn vào chúng phải không?

Việc nhìn vào vật khiến cho ánh sáng từ vật chiếu vào mắt chúng ta.

Đối với những vật thể với kích cỡ bình thường mà chúng ta vẫn thấy hằng ngày, đây không phải là vấn đề vì ánh sáng không tác động quá nhiều lực lên vật.

NHƯNG, với những hạt siêu nhỏ, siêu nhẹ, ánh sáng có thể “đá” chúng qua lại.

Điều này có nghĩa là để biết được vị trí của hạt, chúng ta vô tình làm thay đổi tốc độ (hay động lượng) của chúng. Do đó, càng chính xác về vị trí của vật, chúng ta sẽ càng mù mờ về tốc độ của chúng.

Giờ bạn muốn đo vận tốc một cách chính xác hơn bằng cách sử dụng ánh sáng với mức năng lượng rất thấp nhằm tránh thay đổi vận tốc của chúng. Nhưng việc sử dụng ánh sáng yếu khiến bạn không thể xác định được vị trí của chúng. Việc này giống như tìm đồ trong đêm dưới ánh đèn dầu vậy.

Nói cách khác, càng biết nhiều về vị trí, bạn càng ít biết về tốc độ. Tương tự, càng biết nhiều về tốc độ, bạn sẽ càng ít biết về vị trí của chúng.

Về cơ bản, đó chính là Nguyên lý bất định của Heisenberg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *