NGƯỜI TÀN ÁC THƯỜNG SỐNG THẢNH THƠI !!!

Đến chịu ông nào chiều nay bán cho anh tây cái áo này 700k ở Thảo Cầm Viên vậy! Lại còn bảo local brand cmm à ????

——-

Where did you get that jacket?

– This jacket? Local seller

Dude …What kind of local seller? How much?

– 30 bucks, He goes around and selling stuff

Nguồn: meme lord chùa bộc

-Panda-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *