Ngày tôi nhận được giấy báo đỗ của ĐH Thanh Hoa, các thầy cô và hiệu trưởng của trường cấp 3 tôi đang học đã rất vui sướng.

Để chúc mừng tôi, họ làm luôn một tấm biển lớn in ảnh tôi, đề dòng chữ học sinh xuất sắc tốt nghiệp từ trường trung học Hồng Phàm Bát Trung Trùng Khánh đã trúng tuyển vào ĐH Thanh Hoa rồi gắn luôn bên cạnh cột đèn đường như “bố cáo thiên hạ” cho mọi người đi đường cùng biết 🤣🤣🤣.

Ảnh do một cô giáo chụp lại rồi gửi cho tôi, hơi xí hổ một tí nhưng mà cũng rất vui ☺️.”

Cre: fisher涵🌸 #WeiboVietNam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *