Ngày Chiến thắng là một ngày lễ kỷ niệm chiến thắng PX Đức vào năm 1945. 

Nó được tổ chức lần đầu tiên tại 15 nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết, sau khi Văn kiện đầu hàng của Đức được ký kết vào tối muộn ngày 8/5/1945 (tức là sau nửa đêm vào ngày 9/5 Giờ Moscow). Chính phủ Liên Xô tuyên bố chiến thắng sớm vào ngày 8/5 sau lễ ký kết ở Berlin. Mặc dù lễ ăn mừng chính thức diễn ra vào năm 1945, nhưng ngày lễ này chỉ trở thành ngày nghỉ lễ vào năm 1965, và chỉ ở một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô.

Ở Đông Đức, ngày 8/5 được coi là Ngày Giải phóng và được tổ chức từ năm 1950 đến năm 1966. Năm 1967, Ngày Chiến thắng theo phong cách Liên Xô được tổ chức vào ngày 8/5. Nó được tổ chức lại vào dịp kỷ niệm 40 năm năm 1985. Kể từ năm 2002, bang Mecklenburg-Vorpommern của Đức đã tổ chức một ngày kỷ niệm được gọi là Ngày Giải phóng khỏi Chủ nghĩa Xã hội Dân tộc và Kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Liên bang Nga đã chính thức công nhận ngày 9/5 kể từ khi thành lập vào năm 1991 và coi đây là ngày nghỉ không làm việc ngay cả khi nó rơi vào cuối tuần (trong trường hợp đó bất kỳ ngày thứ Hai nào tiếp theo sẽ là ngày nghỉ bù). Ngày lễ cũng được tổ chức tương tự ở các quốc gia thành viên của Liên bang Xô viết. Hầu hết các quốc gia khác ở Châu Âu tổ chức Ngày Chiến thắng ở Châu Âu (thường được viết tắt là Ngày VE, hoặc Ngày V-E), ngày 8/5, như một ngày tưởng nhớ hoặc chiến thắng của quốc gia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *