Nếu chúng ta không gặp được đúng người, có phải chúng ta sẽ cô đơn cả đời rồi không?

Người ta nói rằng: Khi ta có một lần gặp gỡ đồng nghĩa chúng ta cũng mất một lần gặp gỡ, sự xuất hiện của một ai đó trong đời, thật sự ý nghĩa hơn rất nhiều thứ mà chúng ta gọi nó là “duyên”!

Chúng ta trải qua biết bao lần gặp gỡ trong đời, biết bao lần tìm kiếm mối nhân duyên của mình, phải chăng? Cuối cùng, cũng là tìm kiếm một người bạn. Ừ ! Bạn đời.

Chính là tìm kiếm tri kỉ, sự thấu hiểu dưới những lần gặp gỡ, nhưng ở lại với nhau hay không lại do ý người! lần này lại cần chữ “nợ” với nhau.

Đúng người, như thế nào mới phù hợp với bạn. Chỉ có bản thân ta cảm nhận nó, thế sao chúng ta lại luôn đổ lỗi khi trái tim chưa đồng điệu với tình yêu !!

Nếu như có một người, vì một ít điểm tốt của bạn mà quên đi những điều thiếu sót của bạn, vậy bạn nhất định hãy trân trọng họ nhé ! Bởi vì tôi đã gặp quá nhiều người, chỉ vì một chút chưa tốt, họ liền quên hết những điểm tốt của đối phương. Những lần như thế cứ đổ lỗi do “duyên” …lần này chưa đúng người.

Lần trước, có người nói thích tôi, tôi liền dành cả tiếng đồng hồ để cho anh ấy biết rằng:
– Con người tôi tệ như thế nào!

Thực ra tôi chỉ muốn nói: ” Nếu như anh không thật sự đặc biệt, đặc biệt thích tôi… tới mức chỉ thích một mình tôi. Vậy anh vẫn nên đừng đến gần tôi!

Nhường như là gặp đấy! Ừ duyên đấy! Nhưng lúc chúng ta còn trẻ, thường bỏ lỡ một vài người thương mình.

Cỏ cây hoa lá đều chẳng vội vàng, vạn vật hãy còn ung dung vì trong một năm, kiểu gì chúng chẳng có một lần nở hoa, có khoảng thời gian đẹp nhất thuộc về mình. Chúng không đi trước cũng chẳng tụt lại phía sau, không vội vã mà vẫn cứ một lòng ung dung, có lẽ bởi vì chúng đều hiểu rằng, mọi thứ đều đã được sắp xếp đâu vào đó rồi !!

Duyên phận, âu cũng chỉ là hai chữ mong manh nhưng tình yêu thì không phải thứ…hôm nay bảo thích, ngày mai không thích nữa~

Tôi chưa gặp đúng người, bạn chưa gặp tri kỉ! Bình yên, rồi chúng ta gặp nhau~

?/?/2021…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *