Nếu bạn nghĩ nước Nhật Tự do về vấn đề Anime thì bạn nhầm có hai thứ mà người Nhật kiêng kỵ đưa nên anime là Hoàng Gia là Oa Khấu. 


Nhà Yamato của Nhật Bản là Triều đại thừa tập lâu dài nhất trong lịch sử vẫn còn tồn tại. Theo Hiến pháp hiện hành của Nhật Bản, Thiên hoàng là biểu tượng của quốc gia và sự đoàn kết dân tộc. Tuy Thiên hoàng không chính thức là nguyên thủ quốc gia, nhưng ông vẫn thường được coi là một vị nguyên thủ quốc gia. Các thành viên khác trong Hoàng thất mang những trách nhiệm về nghi lễ nhưng không được tham chính thế nên đối với Nhật vua vẫn là vô cùng quan trọng như các nước Thái Lan và Anh.
Còn về vấn đề về Oa Khấu thì nó cũng như là Viking vậy nếu nó thuộc về lịch sử mấy anh Thụy Điển thì mấy anh sẽ lấy nó làm niềm tự hào, nhưng khác với Thụy Điển vấn đề là nước Nhật phải trải qua thời kỳ khó khăn trong thế Chiến 2 nên nếu không ngoa thì nước Nhật cũng là một nước gây thù chuốc oán nhiều Nhất, nếu chỉ tính riêng dân số Trung quốc thì nó khá là… khủng khiếp. Mà nghĩa đen Oa Khấu là “giặc lùn”, là từ dùng để chỉ cướp biển với nhiều nguồn gốc xuất xứ, đánh phá cướp bóc vùng bờ biển Trung Quốc và Triều Tiên từ thế kỷ thứ 13 trở đi. Từ này chả mấy hay ho và nó cũng là từ kỳ thị người nhật hơn nữa Uy khấu gồm chủ yếu binh lính, ronin, thương nhân và những kẻ buôn lậu từ Nhật Bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *