Hoa Mohn đỏ

Năm nay ấm sớm nên trên các cánh đồng của Nước Đức , mà có lẽ ở nhiều vùng của Châu Âu các loại Hoa dại đã nở khắp nơi . Như loại Hoa Mohn mầu đỏ này thì thường phải tháng 6 , Dâu đất cũng vậy .
Cũng nhờ có dịch mà thấy Hoa đồng nội cũng đẹp .

Leave a Reply

Your email address will not be published.