naby-keita-se-bo-lo-bat-dau-giai-bundesliga-chong-lai-bayern-munich-do-tai-nan.

Naby Keita sẽ bỏ lỡ bắt đầu giải Bundesliga chống lại Bayern Munich do tai nạn.

Chỉnh sửa câu chuyện

Marie Schulte-Bockum

Người đóng góp

Ý kiến đưa ra bởi các đóng góp của Forbes là của họ.

Tôi viết về Bundesliga Đức và Brooklyn Nets của NBA.

Theo dõi

|

Nhấn chơi để nghe bài viết này!

Marie Schulte-Bockum

Chỉnh sửa câu chuyện

Marie Schulte-Bockum

Người đóng góp

Ý kiến đưa ra bởi các đóng góp của Forbes là của họ.

Tôi viết về Bundesliga Đức và Brooklyn Nets của NBA.

Post Views: 41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *