MUỐN BIẾT CÁCH ĐỐI NHÂN XỬ THẾ, HÃY ĐỌC: 

Tôi từng đọc được một đoạn về “Tây Du Kí”, rằng:

“Đường Tăng rất cẩn thận, luôn thích chăm lo cho các đồ đệ của mình”.

Ngày nọ, ngài phát hiện trên quần của Tôn Ngộ Không có một lỗ thủng, cho nên đã lặng lẽ vá lại lỗ thủng đó.

Ngày hôm sau, ngài lại thấy chỗ vá thủng ra, cho nên, một lần nữa lại lặng lẽ vá lại.

Ngày thứ ba vẫn vậy, và ngài ấy vẫn tiếp tục vá.

Dù cho ngài cẩn thận như thế, nhưng Tôn Ngộ Không lại nóng giận, không chịu nổi bèn nói rằng:

“Sư phụ, người đừng quản mấy chuyện không đâu nữa có được không? Người đem lỗ thủng trên quần con vá lại như thế, người nói đuôi của con biết làm thế nào?”

Trong “Người trộm bóng” cũng có một câu thế này:

“Bạn không thể can thiệp vào cuộc sống của người khác, cho dù là vì muốn tốt cho đối phương”.

Đúng vậy, việc can thiệp một cách mù quáng đến những chuyện không liên quan đến mình, nhiều khi sẽ khiến bạn rơi vào tình huống “có ý tốt mà không được đền đáp”

Cho nên, người đến độ tuổi trưởng thành, vẫn là nên học cách có chừng mực với người khác, không quản chuyện không liên quan đến mình, không chỉ là tôn trọng người khác, mà còn là dành một phần an tĩnh cho chính mình.

Cre: Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *