Một số người có quan niệm sai lầm rằng ốc sên chỉ là một con sên có vỏ, nhưng điều này không đúng

Như bạn có thể thấy từ hình ảnh này về cấu tạo bên trong của một con ốc sên, vỏ chứa đầy các cơ quan và bộ phận cơ thể quan trọng.

Trong suốt cuộc đời của một con ốc sên, nó sẽ phát triển các mô mềm, cuối cùng nó sẽ cứng lại và mở rộng vỏ, do đó nó phát triển cùng với vỏ giống như xương phát triển cùng với chúng ta vậy. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *