Một kỹ sư kiểm thử phần mềm bước vào trong quán bar…

…rồi chạy vào quán bar…

nhảy nhẹ nhàng vào quán bar…

nhảy chân sáo vào quán bar…

nhảy thật mạnh vào quán bar.

Anh ta gọi:

 • một cốc bia (a beer)
 • một con gấu (a bear)
 • một cốc bia (a bier – tiếng Đức)
 • 2 cốc bia
 • 3 cốc bia
 • 65535 cốc bia
 • π cốc bia
 • -1 cốc bia
 • 0 cốc bia
 • O cốc bia
 • NULL cốc bia

Bartender thực hiện những yêu cầu mà anh ta có thể thực hiện và từ chối các yêu cầu khác. Người kiểm thử sau đó ghi lại kết quả của mình và chuyển chúng cho bên chuyên viên phân tích cấp cao để chờ phê duyệt.

Một người dùng thực tế bước vào quán bar ngay sau đó và hỏi nhà vệ sinh ở đâu. Bartender nổ cái bùm, quán bar bốc cháy và trần nhà sập xuống.

_____________________

Chủ quán sau đó chia sẻ, “đó không phải lỗi…đó là tính năng!”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *