Một cậu nhóc nói với bố nó: “Bố, giáo viên toán của con muốn gặp bố”

“Vụ gì vậy con?” – Bố nó hỏi

– À, bả hỏi con “7 x 9 bằng bao nhiêu?” Rồi con trả lời “63”. Bả tiếp tục hỏi “thế 9 x 7 thì sao?” Và con hỏi lại “Ủa có cái mẹ gì khác à?”

“Ờ, khác gì nhỉ?”- Bố nó nói – “Rồi, để đấy bố đi gặp”

Ngày hôm sau, nhóc lại về nhà hỏi “Bố, bố đã đến trường con chưa?”

“Bố quên mất”

-Lần này bố đi thì ghé gặp nốt ông thầy thể dục nhé!

“Sao nữa vậy?” – bố nó hỏi

– Hôm nay con có tiết thể dục. Ông thầy kêu con giơ tay trái lên. Con làm theo. Rồi giơ luôn tay phải. Vẫn làm theo. Rồi nhấc chân phải lên. OK. Đến khi ổng kêu nhấc luôn chân trái nữa thì con hỏi lại “Thế em đứng bằng con ciu à thầy?”

– “Thế chứ gì nữa?” – ông bố tức giận nói – “bố sẽ làm cho ra lẽ”

Ngày hôm sau nữa, nhóc lại về nhà hỏi “Bố, bố đã đến trường con chưa?” – “Chưa, lại quên mất rồi” 

– Khỏi đi bố, con bị đuổi rồi 

Ngạc nhiên, ông bố hỏi “Sao bị đuổi rồi?”

– À, họ gọi con lên phòng hiiệu trưởng, và ngồi đó là cô toán, thầy thể dục, và bà cô dạy vẽ nữa……

– Bà cô dạy vẽ ở đó làm cái éo gì? – Bố nó hỏi

– Bố, đó, đó chính là những gì con nói đó! =))))

_____________________

Dịch bởi Nguyễn Dương Ngọc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *