Mở cửa tương lai

Tác giả Nguyễn Phi Vân có nói trong Mở cửa tương lai rằng: Resilience – sự kiên cường – là một phẩm chất quan trọng hàng đầu của thế kỷ 21 khi tương lai đầy bất định, khi các yếu tố tạo nên thành công biến hóa thay đổi khôn lường, khi thay đổi nhanh, cải tiến hiệu chỉnh liên tục sau mỗi thử nghiệm thất bại là con đường dẫn đến thành công. Nghiệt ngã thay, đó cũng là từ khóa vật vã nhất với người trẻ.
Một cuốn sách mang đậm phong cách của “Nguyễn Phi Vân” khiến bạn nhận ra rằng đã đến lúc thế hệ trẻ Việt Nam BUỘC PHẢI THAY ĐỔI nếu muốn bước vào tương lai!
“Chỉ một mình ta có khả năng là ngọn hải đăng của chính cuộc đời mình” – Tác giả Nguyễn Phi Vân nói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *