Mình Share với mọi người 45 điểm checkin khi đi du lịch Ninh Thuận…bạn nào có đi h…

Mình Share với mọi người 45 điểm checkin khi đi du lịch Ninh Thuận…bạn nào có đi h…

Mình Share với mọi người 45 điểm checkin khi đi du lịch Ninh Thuận…bạn nào có đi hết các điểm này rồi thì mình share tiếp tầm 20 điểm nữa ???…các điểm mình đều có ghi địa chỉ trong clip nên chỉ cần tìm trên google map là ra nhé…???

– Vĩnh Hy

– Làng rêu thôn Từ Thiện

– Hải đăng Mũi Dinh

– Cánh đồng điện gió Đầm Nại

– Phim trường Du Long

– Đồi cát Nam Cương

– Tanyoli

– Đèo Khương Hải

– Đồng cừu An Hòa

– Trang trại nho Ba Mọi

– Tháp Pô Klông-Garai

– Bờ kè Ninh Chữ

– Biển Ninh Chữ

– Hồ Sông Trâu

– Công viên đá

– Ruộng muối Cà Ná

– Vườn quốc qua Phước Bình

– Đầm sen Mỹ Nghiệp

– Đường ven biển Cà Ná

– Cano Vĩnh Hy

– Đường ven biển Vĩnh Hy

– Đập Tân Giang

– Cảng Cá Ninh Chữ

– Bãi bà Bóng

– Ruộng muối Đầm Vua

– Bãi nước ngọt

– Bãi Chuối

– Cây cô đơn điện gió

– Cánh đồng lúa Bình Qúy

– Đồi cát Mũi Dinh

– Hang Rái

– Đầm Nại

– Điện gió Mũi Dinh

– Vườn quốc gia Núi Chúa

– Hòn Đỏ

– Cầu An Đông

– Cầu Tri Thủy

– Cầu Ninh Chữ

– Đập Sông Cái

– Điện gió Trung Nam

– Cảng cá Đông Hải

– Chùa Trùng Sơn Cổ Tự

– Cảng cá Mỹ Tân

– Cung đường ven núi

– Nha Hố

#checkinvietnam

#checkinninhthuan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *