Q: Thói quen nào bạn có được từ công việc y tá/bác sĩ mà phần lớn những người khác s…

Thói quen nào bạn có được từ công việc y tá/bác sĩ mà phần lớn những người khác sẽ thấy khó hiểu?

Q: Thói quen nào bạn có được từ công việc y tá/bác sĩ mà phần lớn những người khác sẽ thấy khó hiểu?A: Steven Bobulsky,.Ôi trời ơi, tôi đã luôn tránh việc phải tiết lộ bí mật đen tối của mình.Và tôi đảm bảo rằng gần như tất cả những y tá được hành nghề…

Continue reading

Đ?̂̀?? ???

???̣̂? ??? đ?̂? ??̃?? đ?̣? [Mã Đà, Vĩnh Cửu, Đồng Nai cách SG 65km] Thiên nhiên ưu đãi khi được bao phủ bởi Rừng Mã Đà hùng vĩ và tưới mát bởi hồ Trị an thơ mộng ? Chán biển thì tắm hồ nha các bạn ? Chèo xuồng, tắm hồ, trekking khám phá rừng,…

Continue reading