Mình công ty nhỏ, mới tuyển lần đầu, hỏi kinh nghiệm các bạn tuyển dụng với ạ!

Đợt phỏng vấn 1 mình ưng 3 bạn, lăn tăn chốt 1 ngày 21/5. Báo hnay 25/5 làm việc, các bạn khác trong đó có cả 2 bạn lăn tăn gọi thì mình báo tuyển được rồi!
Giờ người chốt báo nghỉ. Vậy mình có nên gọi lại các bạn đã ưng lần 1, và có cách nào để thuyết phục các bạn ấy hợp tình hợp lý không ạ!?
Cảm ơn mng nhiều!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *