MÊ TÍN CHUYÊN GIA, LÃNH ĐẠO, LÃNH TỤ

“Chúng ta đã quen với những luận thuyết về việc một số người có năng lực, sẽ sắp đặt đời sống của mọi người (các nhà lãnh đạo, các chuyên gia, các học giả), đến mức ta không thấy luận thuyết ấy là dị đoan và kỳ quái.

Những luận thuyết như thế sẽ không thể tồn tại giữa những người có đạo và tự do. Nó chỉ là hậu quả của một tín niệm mang tính dị đoan vô căn cứ, đó là thừa nhận quyền lực của những người này trên những người khác.

Nó còn đặc biệt có hại bởi vì làm yếu đi trong tất cá mọi người ý thức về việc nên tự tu, tự sửa đổi chính mình.”

trích Bước Ngoặt Không Thể Tránh Khỏi – Lev Tolstoy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *