Mấy năm nay, suy nghĩ của tôi về quan hệ với bạn bè rất thoáng

Bạn bè là thu hút lẫn nhau, không thể gượng ép, có hai, ba người bạn tri kỷ đã là điều may mắn rồi.

Nếu là bạn bè thực sự, bạn muốn trốn cũng không được.

Bất kể đang vui hay buồn, họ đều sẽ tìm đến bạn, cho dù hai người hai, ba năm mới gặp nhau một lần, cho dù hai người cách xa nhau ngàn dặm.

Mỗi người đều là một cá thể riêng biệt, chỉ cần bạn chăm sóc tốt bản thân thì sẽ có người thích bạn, yêu quý bạn. Trái lại, nếu bạn muốn truy đuổi một mối quan hệ, dù có tám con ngựa bạn cũng chẳng đuổi kịp.

Có thời gian chi bằng tự hoàn thiện bản thân, có thể sau một khoảng thời gian nhìn lại, bạn sẽ phát hiện ra, những phiền não thời trẻ khiến bạn cảm thấy như trời sắp sập xuống ấy, thật ra đều chẳng có gì to tát.

Lưu Du từng nói “Một số người được định sẵn là tế bào ung thư trong cuộc sống của bạn, cũng có những người chỉ là cái hắt xì mà thôi.” Đúng là tuyệt diệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *